Disclaimer

Header afbeelding

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de internetsite van Fairview IT de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Fairview IT kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van haar internetsite.

Het is mogelijk dat via de internetsite van Fairview IT toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Fairview IT kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.